Login e-Borang  
   

Sila pastikan anda telah mendaftar Sijil Digital, sekiranya belum sila klik disini.

 

TAHUN TAKSIRAN 2012
INDIVIDU PEMASTAUTININDIVIDU PEMASTAUTIN
  e-BE
 Tiada Punca Pendapatan Perniagaan
  e-B / e-BT
 Ada Punca Pendapatan Perniagaan / Pekerja Berpengetahuan atau Berkepakaran
INDIVIDU BUKAN PEMASTAUTIN
  e-M / e-MT
 Return Form of a Non-Resident Individual / Knowledge Worker
BUKAN INDIVIDU
  e-P
 Borang Nyata Perkongsian
  e-E
 Borang Nyata Oleh Majikan
SYARIKAT
  e-C
 Borang Nyata Syarikat
 
  e-R
 Penyata Baki 108 Tersemak
 

 

TAHUN TAKSIRAN 2013
SYARIKAT
  e-C
 Borang Nyata Syarikat
  e-R 
 Penyata Baki 108 Tersemak